LỊCH LÒ XO 52 TUẦN KHÁT VỌNG VIỆT NAM

LỊCH LÒ XO 52 TUẦN KHÁT VỌNG VIỆT NAM

Lò xo 53 tờ

Size: 30x40cm

Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D

Bìa lót lưng carton 3mm

Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần

Ruột giấy Couché Matt 100gsm

Danh mục: