LỊCH LÒ XO 13 TỜ TỨ LINH HỘI TỤ

LỊCH LÒ XO 13 TỜ TỨ LINH HỘI TỤ

Lò xo 13 tờ

Size: 37x34cm

Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D

Bìa lót lưng carton 3mm

Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần

Ruột giấy Couché Matt 120gsm

Danh mục: