LỊCH BLOCK SIÊU ĐẠI KHÁT VỌNG VIỆT NAM

LỊCH BLOCK SIÊU ĐẠI KHÁT VỌNG VIỆT NAM

Size 20x30cm

Giấy Couché Matt 64gsm

Nẹp thông minh, ốc đầu tròn và ốc U

Hộp, Áo Block, Bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D

Túi nylon cao cấp in 4 màu

Danh mục: