LỊCH BLOCK ĐẠI ĐẶC BIỆT VIỆT NAM NGÀN DẶM GẤM HOA

LỊCH BLOCK ĐẠI ĐẶC BIỆT VIỆT NAM NGÀN DẶM GẤM HOA

Size 17x24cm

Giấy Couché Matt 64gsm

Nẹp thông minh, ốc đầu tròn và ốc U

Hộp, Áo Block, Bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D

Túi nylon cao cấp in 4 màu

Danh mục: